اصطلاحات پله برقی

امروزه استفاده از پله برقی در مکان هایی چون مراکز خرید، فرودگاه ها، سیستم های حمل و نقل، هتل ها استادیوم ها و ساختمان های عمومی مورد توجه قرار گرفته است. این صنعت هم اصطلاحات خاص خود را دارد. ما در این مقاله قصد داریم به آشنایی با اصطلاحات مهم پله برقی و اصطلاحات انگلیسی پله برقی بپردازیم. اگر می خواهید با اصطلاحات پله برقی آشنا شوید، این مقاله از سایت اورتک را از دست ندهید.

 

راهنمای اصطلاحات پله برقی

مانند هر صنعت دیگر صنعت پله برقی هم اصطلاحات مربوط به خود را دارد که به درک بیشتر شما با قطعات و کارایی پله برقی کمک می کند . در ادامه در سایت اورتک شرکت تولید کننده پله برقی به معرفی تعاریف و اصطلاحات پله برقی می پردازیم.

 

آشنایی با اصطلاحات مربوط به پله برقی

Anti-Slip Floor Plate  صفحه کف ضد لغزش: یک صفحه کف با شیارهایی برای جلوگیری از لغزش.

Anti-Slip Pallet  پالت ضد لغزش: پالت پیاده روی متحرک با شیارها و بریدگی ها برای جلوگیری از لیز خوردن.

Automatic Operation  عملکرد خودکار: استفاده از پایه های فوتوالکتریک نصب شده در دو طرف محل سوار شدن برای راه اندازی پله برقی (پیاده روی متحرک) به طور خودکار هنگام عبور مسافر از بین پست ها

Balustrade نرده کنار پله برقی: (پیاده روی متحرک) که در بالای پله ها (پالت ها) امتداد دارد که شامل محافظ دامن، پانل داخلی، تخته عرشه و نرده های متحرک است.

Barricade  مانع نصب شده بر روی نرده ساختمان یا سایر مصنوعات: این مانع بی فاصله و در مجاورت پله برقی (پیاده روی متحرک)، برای محافظت از رهگذران و جلوگیری از افتادن اجسام به دهانه روی طبقات قرار می گیرد.

Comb شانه: یک بخش یا صفحه فولادی با دندانه هایی که با گیره های پله (پالت) در نواحی سوار شدن و فرود به هم متصل می شوند تا از گیر افتادن انگشتان، پاها یا اجسام خارجی بین پله های متحرک و صفحه کف جلوگیری شود.

Comb Light روشنایی نور شانه: در سطح شانه در انتهای ترمینال یک پله برقی (پیاده روی متحرک) برای افزایش روشنایی ارائه شده است.

Comb-Step (Pallet): یک کلید ایمنی است که برای متوقف کردن پله برقی (پیاده روی متحرک) در صورتی که چیزی بین شانه و پله (پالت) گیر کرده باشد، عمل می کند.

Curved Rail Safety Device (escalators only) دستگاه ایمنی ریل منحنی (فقط پله‌های برقی):  یک وسیله ایمنی برای متوقف کردن پله برقی هنگامی که یک پله در سمت بالارونده آن به دلیل گیرکردن جسمی بین محافظ دامن و استپ، یا بین پله‌ها، یا در صورت مشاهده غیرعادی، در سمت بالارفته قرار گرفته است.

Comb-Step (Pallet) Safety Switch دستگاه ایمنی زنجیر: محرک دستگاه ایمنی است که برای متوقف کردن پله برقی (پیاده روی متحرک) در صورت شکستن یا کشیده شدن بیش از حد مجاز زنجیر محرک عمل می کند.

Curved Rail Safety Device (escalators only  ریل منحنی امنیت دستگاه : واحدی برای به حرکت درآوردن پله برقی (پیاده روی متحرک)، متشکل از موتور الکتریکی، کاهش سرعت، ترمز الکترومغناطیسی، تسمه V، چرخ دنده، و سایر اجزا می باشد.

Deck Board تخته عرشه: یک عضو درپوش تزئینی پله برقی (پیاده روی متحرک) که در جهت حرکت ادامه می یابد

. زنجیر محرک زنجیری که نیروی محرک را به چرخ محرک (Sprocket) منتقل می کند.

Electromagnetic Brake ترمز الکترومغناطیسی: یک وسیله ایمنی است که برای توقف پله برقی (پیاده روی متحرک) در صورت قطع برق یا در صورت فعال شدن هر وسیله ایمنی عمل می کند.

Emergency Stop Button دکمه توقف اضطراری: دکمه ای برای توقف فوری پله برقی (پیاده روی متحرک) در مواقع اضطراری

Floor Plate : تخته ای که روی زمین در نواحی سوار شدن و فرود نصب می شود. این سطح که به عنوان صفحه کف ضد لغزش نیز شناخته می شود.

Guard Rail:   گارد ریل راهنمایی که نرده متحرک در تمام چرخه سفر خود بر روی آن می گذرد.

Handrail Broken Switch سوئیچ شکسته هندریل: وسیله ایمنی است که در صورت شل شدن یا جابه جایی نرده های متحرک پله برقی (پیاده روی در حال حرکت) را متوقف می کند.

Handrail Entry Device:  دستگاه ورودی هندریل یک وسیله ایمنی در ورودی هندریل متحرک که در انواع محافظ ورودی و سوئیچ محافظ ورودی موجود است.

سوئیچ ایمنی هندریل: یک وسیله ایمنی است که پله برقی (پیاده روی در حال حرکت) را هنگامی که سرعت نرده‌ای متحرک و پله‌ها (پالت‌ها) هماهنگ نمی‌شوند، متوقف می‌کند.

Inlet Guard محافظ ورودی حفاظی: این محافظ از لاستیک نرم ساخته شده که در قسمت بیرونی نرده و جایی که به نرده وارد می شود قرار می گیرد تا انگشتان یا دست فرد یا هر جسم خارجی را از دهانه نرده دور نگه دارد.

Inlet Guard Switch :  سوئیچ محافظ ورودی دستگاه ایمنی است که هنگام تماس فیزیکی با ورودی، پله برقی (پیاده روی متحرک) را متوقف می کند.

Inner Deck : به عرشه داخلی بخشی از تخته عرشه در داخل پانل داخلی.اطلاق می شود

Interior Panel پانل داخلی: قسمت اصلی پانل نرده که بلافاصله در زیر نرده های متحرک قرار دارد و از شیشه ساخته شده است.

Lighting Key Switch کلید روشنایی سوئیچ:  کلیدی که روشنایی زیر هندریل، روشنایی مرزبندی پله (پالت)، چراغ شانه ای و غیره را روشن و خاموش می کند.

Low-Friction-Coefficient Resin on Skirt Guard رزین با ضریب اصطکاک پایین روی گارد دامن روکش یا رزین کاهنده اصطکاک روی گارد دامن برای کاهش احتمال زمین خوردن سرنشینان هنگام تماس کفش با محافظ به کار می رود

 Moving Handrail هندریل متحرک: دسته ای که در امتداد بالای نرده در هماهنگی با پله ها حرکت می کند

Newel Extensions of Balustrade : در هر انتهای پله برقی (پیاده روی متحرک) که به مسافران در هنگام سوار شدن و فرود کمک می کند.

Operating Panel  سوئیچ های پنل عامل: برای راه اندازی پله برقی (پیاده روی متحرک) که در هر دو منطقه سوار شدن و فرود در نزدیکی Skirt Guard و Newel قرار دارد و از هر منطقه قابل اجرا است.

Outer Deck  : عرشه بیرونی بخشی از تخته عرشه در خارج از پانل داخلی

 (Moving Walk) کلید عملیاتی پله برقی: کنترل کننده کلیدهای مختلف که پس از نصب پله برقی در اختیار مشتری قرار می گیرد (پیاده روی متحرک)

Overload Protection حفاظت اضافه بار: وسیله ای ایمنی است که پله برقی (پیاده روی متحرک) را هنگامی که در مواقع ازدحام فوق العاده بار اضافه می شود متوقف می کند.

Riser به قسمت عمودی یک پله می گویند.

آشنایی با اصطلاحات مربوط به پله برقی

 

Step پله (پالت): سکوی متحرکی که مسافران پله برقی (پیاده روی متحرک) روی آن سوار می شوند. از آنجایی که بریدگی‌های ضد لغزش روی سطح ارائه می‌شوند، گاهی اوقات به آن پله ضد لغزش (پالت) نیز گفته می‌شود.

Step (Pallet) Chain:   زنجیره پله (پالت) زنجیره ای است که در دو طرف پله برقی (پیاده روی متحرک) قرار دارد و پله ها (پالت ها) را به هم متصل می کند و توسط چرخ زنجیر پله (پالت) حرکت می کند.

Step Chain (Pallet-Chain) Safety Device دستگاه ایمنی استپ زنجیر (پالت-زنجیره): وسیله ایمنی که در صورت شکستن یا کشیده شدن بیش از حد مجاز پله برقی (پیاده روی متحرک) را متوقف می کند.

 Step (Pallet) Demarcation Lighting روشنایی مرزبندی مرحله (پالت) که برای روشن کردن خط مرزبندی پله (پالت) ارائه شده است.

Step (Pallet) Demarcation Line خط مرزی پله (پالت): یک خط زرد در امتداد دو طرف پله (پالت) برای مشخص کردن محل ایستادن مناسب، در نتیجه از تماس مسافران با محافظ دامن و تلو تلو خوردن جلوگیری می کند.

Step (Pallet) Level Deviceدستگاه سطح پله (پالت): وسیله ایمنی است که در صورت تشخیص ناهنجاری در حرکت پله (پالت) پله برقی (پیاده روی متحرک) را متوقف می کند.

 کلید Stop-Buzzer  : کلیدی روی Skirt Guard یا Newel که بلافاصله قبل از شروع یا توقف پله برقی (پیاده روی در حال حرکت) یک زنگ هشدار به صدا در می آورد.

Under-Handrail Lighting نورپردازی زیر هندریل:  زیر نرده های متحرک نصب شده است.

سوئیچ کلید راه اندازی بالا به پایین یک سوئیچ کلیدی روی محافظ دامن یا نیول برای راه اندازی پله برقی (پیاده روی در حال حرکت) در جهت دلخواه.

Wedge Guard  تجهیزات محافظ گوه ای که برای جلوگیری از گیر افتادن مسافرانی که روی هندریل خم می شوند. این سازه بین نرده متحرک، سقف یا دیوار نصب می شود.

سخن آخر

در این مقاله از اورتک سعی شد به اصطلاحات مربوط به انواع پله برقی معرفی اصطلاحات پله برقی به زبان انگلیسی پرداخته شود. برای همین لیست کاملی از اصطلاحات فارسی پله برقی و انگلیسی در این مقاله برای شما آورده شد. امیدواریم با توضیح اصطلاحات پله برقی شما را بیشتر با اجزا و عملکرد این دستگاه آشنا کرده باشیم. شرکت اورتک با سال های فعالیت در عرصه ساخت پله برقی با کیفیت پله برقی تجاری و پله برقی برای منزل آماده خدمات رسانی به شما مشتریان محترم می باشد.

5/5 - (2 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.