پله برقی مترو

پله برقی وسیله ایست که برای جابجا کردن افراد در دو طبقه غیر همسطح مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت، نصب و ... ادامه مطلب